Strenge eisen aan dragende staalconstructies

NEN 1090

Zonder er bij stil te staan denderen we dagelijks met vrachtwagens over fraai vormgegeven bruggen, parkeren we onze auto’s in hypermoderne parkeergarages en zitten we met tienduizenden fans op de tribune van onze favoriete voetbalclub. We vertrouwen blindelings op de onzichtbare constructies die onder ons verborgen zijn.

Sinds 1 juli 2014 is er de wettelijke verplichting voor staal- en constructiebedrijven om te voldoen aan de NEN 1090 certificering. Dit houdt in dat zij aan hun opdrachtgevers de garantie afgeven dat alle lastdragende constructies aan hoge wettelijke en technische eisen moeten voldoen. Om deze NEN-certificering te mogen voeren, worden er ook eisen gesteld aan de gebruikte materialen. NEN 1090-gecertificeerde bedrijven zijn verplicht om een CE-verklaring (Conformité Européenne) te kunnen overleggen op de materialen in de constructie. Dit betekent dat het product in overeenstemming is met de Europese regelgeving.

‘MET DE NEN 1090-CERTIFICERING BIEDEN WIJ KLANTEN ZEKERHEID OP HET HOOGSTE NIVEAU’

‘DE EINDVERANTWOORDELIJKHEID DIE BIJ ONZE OPDRACHTGEVERS LIGT OP HUN BOUWPROJECTEN, WEEGT MINSTENS ZO ZWAAR’

‘Het verkrijgen en behouden van een NEN 1090 certificering is een kostbare aangelegenheid. Niet alleen in geld, maar ook in tijd. Processen worden voortdurend gemonitord, onze lassers moeten gecertificeerd zijn om aan deze constructies te mogen werken en met onze toeleveranciers staan we nauw in contact vanwege de CE-certificaten die bij de grondstoffen moeten worden geleverd die bij ons worden verwerkt,’ zegt CCO Ruud Custers van Cr8las Group.
Hiermee lijkt de NEN 1090-certificering eerder een vloek dan een zegen. Maar niets is minder waar. ‘We garanderen onze klanten hiermee dat de lastdragende constructies aan de hoogste Europese wet- en regelgeving voldoen. Dat biedt zekerheid. Bovendien is alles in het proces gedocumenteerd, waardoor Cr8las een betrouwbare partner blijft voor de opdrachtgevers.’

Naast de externe toetsing is dus ook intern de kwaliteitsbeheersing geborgd. Geert Stomphorst is hier binnen Cr8las Metal Works eindverantwoordelijk voor. Alle staalconstructies met een NEN 1090-certificering worden binnen het bedrijf gedocumenteerd en onderhouden in het fabrieksprocesbeheersingssysteem (FPC-systeem). Dit systeem wordt getoetst door een aangemelde keuringsinstantie. Pas als deze toetsing goed is doorlopen, mag Cr8las een prestatieverklaring afgeven bij de geleverde producten en een CE-verklaring.

Stomphorst legt uit dat er vier executieklassen zijn voor werkzaamheden met een NEN 1090-certificering. ‘Wij zijn NEN 1090-1-gecertificeerd met executieklasse 1, 2 en 3 voor aluminium, RVS en (zwart)staal. In totaal zijn er vier executieklassen. Hoe hoger de executieklasse, hoe strenger de norm. De eerste executieklasse staat voor lasconstructies in stallen, loodsen en kassen. De tweede executieklasse geldt voor kantoren, woonhuizen en industrie. Onder de derde klasse vallen bruggen, balkons,
stadions en grote appartementencomplexen of flats. Bij de vierde klasse
gaat het over kerncentrales en opslag van gevaarlijke stoffen. Daaraan worden vanzelfsprekend heel andere eisen gesteld dan aan een loods.’

De NEN 1090-certificering stelt niet alleen hoge eisen aan bedrijven in las- en constructiebouw, ook de opdrachtgeverszijn verplicht voor hun lastdragende constructies te werken met bedrijven die deze certificering kunnen overleggen. ‘Het maakt het product uiteraard duurder, vanwege de eisen die hieraan worden gesteld. Maar op de lange termijn zijn ook onze opdrachtgevers gebaat bij het feit dat zij een betrouwbare partner zijn gebleken voor de aannemers of bouwbedrijven waar zij weer voor werken. Hun naam is verbonden met de uitvoering van het totaalproject waar onze constructies onderdeel van uitmaken. Het is dus eigenlijk aan beide kanten een win-winsituatie om ervoor te zorgen dat aan de allerhoogste eisen is voldaan. ‘

Kwaliteit en betrouwbaarheid met NEN 1090